بی نهایت (قسمت دوم)

با این حال عدد گراهام که توسط رونالد گراهام آمریکایی کشف شد، از گوگل پلکس خیلی خیلی بزرگتر است! البته این عدد که حتی ارقامش معلوم نیست، بدون اساس خلق نشده است. اگر اینطور بود هر کسی می توانست یک عدد به نام خودش کشف کند! عدد گراهام هم در ریاضی و هم در تکنولوژی کاربرد دارد! اما عدد گراهام و خیلی بزرگتر از آن نیز در مقابل بی نهایت هیچند! هر مقداری در بی نهایت گم می شود، حتی خود بی نهایت و آنچه باقی میماند، چیزی نیست جز بی نهایت! اگر فکر می کنید مفهوم ریاضی بی نهایت را فهمیده اید به احتمال زیاد در اشتباهید! جورج کانتور ثابت کرد که یک بی نهایت می تواند از یک بی نهایت دیگر بزرگتر باشد. مثلا بی نهایت اعداد حقیقی بزرگتر از بی نهایت اعداد طبیعی است. این موضوع با برهان قطری کانتور قابل اثبات است.

اگر جهان بی نهایت باشد، دیگر غیر ممکنی وجود ندارد، هر احتمال قابل تصور، در گوشه ای از چنین جهانی رخ می دهد! در گوشه ای از این جهان، قطعا شخصی مثل شما در حال زندگی است و یا شخصی کاملا شبیه شما که زندگیش همان طوری است که بخشی از رویاها و آرزوهای دست نیافتنی شما بوده است، شفاف تر بگویم : بی نهایت نسخه از شما وجود دارد! تمامی احتمالاتی که در بحث ترمودینامیک آماری در مورد آن صحبت شد، مانند تایپ شدن دیوان حافظ توسط یک میمون ، پرتاب خود به خودی تکه های یک فنجان به سمت بالا و چسبیدن آنها به یکدیگر و تشکیل یک فنجان سالم بر روی میز یا مشاهده دو حباب متصل که گاز فقط در یکی جمع شده است و بسیاری دیگر از این نوع در یک جهان بی نهایت رخ داده ، رخ می دهد و رخ خواهد داد. حتی در گوشه ای از آن افرادی زندگی می کنند که هرگاه دو سیب را کنار دو سیب دیگر قرار می دهند، ۵ سیب به دست می آید! در ریاضی آنها مجموع ۲ با ۲ برابر ۵ است. شما چه تصوراتی از دیگر جهانهای ممکن دارید؟

ادامه دارد »»»

نویسنده : احمد مصدر / بیگ بنگ

منبع:بیگ بنگ

/ 0 نظر / 17 بازدید